Մայրենիի լրացուցիչ

https://www.youtube.com/watch?v=LJdlLnLm8Sc   Samsung-ը հանդիսանում է ամենախոշոր կազմակերպություններից մեկը աշխարհում: ..Իր հայրենիքում` Հարավային Կորեայում, նմատիպ կազմակերպություներին անվանում էն <չոբօլ>:< Չոբօլը> նշանակում է խոշոր ֆինանսական արդյունաբերական խումբ,  որը մասամբ պատկանում է մի ընտանիքի և ունի քաղաքական կապեր: ԵՎ այսպես ինչպես է ամեն ինչ սկսվել: Samsung կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1938 թվականի մարտի 1-ին Տեգու քաղաքում:   Նրա հիմնադիր ձեռնարկող …

Իմ մասին

Բարև ձեզ ես Ղազարյան Գարեգին եմ: Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի Ավագ դպրոցի 12-1-րդ դասարանից:

Руский

Языковые элементы. Часть 1 Прочитайте следующий текст и решите, какое слово (a, b или c) пропущено в пунктах 1–10. Отметьте ваши ответы на контрольном листе.   Привет, Миша! Жаль, что тебя вчера не  было дома. Хотелось поговорить с тобой. И по мобильнику звонил, а тебя нет! Но я знаю, что ты сегодня после  работы посмотришь …

Հասարակագիտություն

 Գործադիր մարմիններ   Իշխանությունը ներկայացնում է կառավարությունը: Նրա գլխավոր կառավարիչն է վարչապետը, որն ընտրվում է Ազգային ժողովում՝ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված մեծամասնության առաջադրմամբ: Կառավարությունը կազմված է նախարարություններից և դրանց ենթակա կոմիտեներից ու տեսչական մարմիններից: Ազգային անվտանգության ծառայությունը , ոստիկանությունը և Պետական վերահսկողական ծառայությունը անմիջականորեն ենթարկվում են վարչապետին և հաշվետու են միայն նրան: Ըստ վերջին զարգացումների, ներկայացվել …

Գրականություն

Տեսանյութի բառերը.   1913 թվականին Մյունխենում Գյուստով Օտտօն և Կառլ Ռապը միացնելով երկու ինքնաթիռային կազմակերպություններ՝ սկսեցին միասին ինքնաթիռների արտադրությունը: Երբ սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը՝ իրենց ապրանքի պահանջարկը շատ մեծացավ: 1917 թվականին ծնվեց հայտնի BMW-ն: Այդ  ժամանակ  կազմակերպության ղեկավարությունը անցավ ավստրալացի Ֆրանց Յօզեֆ Պօպին, իսկ որպես գլխավոր ճարտարապետ  կանչեցին տաղանդավոր Մակս Ֆրիցին: Շնորհիվ Ֆրիցի BMW-ի ինքնաթիռի …

English

     Simple past/past perfect 1.The teacher checked our essays by last Saturday. 2.She opened the door and saw that someone had turned everything upside down. 3.Tom didn't go to bed until he cleaned his teeth. 4.She said that she had seen that film didn't want to see it again. 5.When I loiked at him …

Էկոլոգիա

https://www.youtube.com/watch?v=zj6ZKFVyX28 Շրջակա միջավայրի աղտոտումը բացասական է ազդում մարդկանց, բույսերի եւ կենդանիների կենսագործունեության վրա: Նյութերի քանակը գերազանցում է թույլատրելիից, թեփի տեսակավորումը չկա, իսկ վերամշակման կազմակերպությունները քիչ են եւ անտեսանելի: Բնածին աղտոտիչները առաջացնում են բնական երեւույթներ, օրինակ `վոլֆուխները, երկրաշարժերը, ջրհեղեղները, հրդեհները, իսկ մարդու գործունեությունը բերում է շատ վատ հետեւանքների: Կան մարդիկ որ անմում են ամառնչ աղտոտումից ազատվելու …

Մաթեմ

Կատարեք բազմապատկում և նման անդամների միացում (2y-5)(4y-3)=8y2-6y-20y+15=8y2-26y+15 (4b-5c)(3b+4c)=12b2-16bc-15bc-20c2=12b2-bc-20c2 (4a2+5b2)(3a2-5b2)=12a4-20a2b2+15a2b2-25b4=12a4-5a2b2-25b4     Կոորդինատային հարթության վրա գծեք մի եռանկյուն, որի գագաթները լինեն ամբողջ թվեր: Կառուցեքայդ եռանկյան համաչափ պատկերը աբսցիսների առանցքի նկատմամաբ: Կառուցեքստացված պատկերի համաչափ պատկերը օրդինատների առանցքի նկատմամբ: Կառուցեքսկզբնական եռանկայն համաչափ պատկերը կոորդինատների սկզբնակաետինկատմամաբ   Կատարեք եզրակացությունը: Եռանկյան աբսիսների նկատմամբ համաչափի կորդինատների նկատմամբ համաչափը նույն առաջին եռանկյանհամաչափն է կորդինատների սկզբնակետի նկատմամբ:

Պատմություն

Արշակունիների արքայացանք   Տրդատ Ա 66-88 թ. Պարթև-Արշակունիների Սանատրուկ 88-110 թ. Վաղարշ Ա 117-140 թ. Սոհեմոս Տիգրան 140-161, 164-185 թ. Բակուր Արշակունի 161-163 թ. Վաղարշ Բ 185-198 թ. Խոսրով Ա 198-215 թ. Սասանյան հեղաշրջումը Հայաստանում 226 թ. Տրդատ Բ 216-252 թ. Արտավազդ Ե Խոսրով Բ Տրդատ Գ Մեծ 287-330 թ. Ոսխայի ճակատամարտը 297 թ. Մծբինի պայմանագիրը 297 թ. Ալանների …